Komen deze situaties bij U bekend voor ?           

 

Ø  Ik heb het gevoel dat ik geen NEEN kan zeggen op momenten dat ik echt NEEN wil zeggen.

Ø  Ik heb het gevoel dat ik voor anderen leef. Ik wil durven loslaten.

Ø  Ik wil meer tijd vrij maken voor mijzelf , me ontspannen – Ik heb het veel  te druk.

Ø  Ik wil meer aandacht voor mijzelf. Ik wil houden van mijzelf.

Ø  Ik wil meer zelfvertrouwen.

Ø  Ik voel dat er iets niet in orde is met mijn relatie.

Ø  Familiale conflicten storen meer en meer mijn relatie.

Ø  Ik heb het moeilijk met het gedrag van mijn kinderen.

Ø  Ik heb moeite om mijn gevoelens te tonen.  Dit geeft me een slecht gevoel.

Ø Ik wil beter leren omgaan met woede en frustraties.

Ø  Stress is aanwezig van zodra ik opsta tot wanneer ik ga slapen. Ik wil leren onthaasten.

Ø  Ik wil wel van job veranderen, maar ik weet niet of ik dit wel durf.

Ø  Ik vertoon tekenen van een burn-out.

Ø  Weg met het overbodige, dit neemt te veel tijd en energie van mij af.

Ø  Ik wil leren positief denken.  Ik wil gelukkig zijn.

Ø  Ik wil assertief leren zijn.

Ø  Ik wil weg van dit schuldgevoel.

Ø  Ik wil mijn emotionele intelligentie vergroten.

Ø  Ik wil mijn verborgen talenten ontdekken. Ik wil mijn dromen waarmaken.

Ø  enz.

 

     Dan kan een Life Coach voor U iets betekenen !

Een Life Coach gaat samen met jouw de belemmeringen bloot leggen en aanpakken.

 

Concreet betekent dit :

Ø  Er wordt een afspraak gemaakt voor een intake gesprek van een ruim uur.

Ø  Hierin wordt in alle openheid en discretie samen vastgesteld wat de pijnpunten zijn.

Ø  Wij spreken samen een stappen- en prioriteitsplan af.

 

Ø  Wij maken een nieuwe afspraak na ong. 1 week .

Ø  De Life Coach gaat ondertussen  bekijken welke coaching methode het meest geschikt is.

Ø  Hij gaat ook na welke hulpmiddelen kunnen gebruikt worden.

Ø  Bij aanvang van dit tweede gesprek wordt de bedoeling  duidelijk gemaakt.

Ø  Wij gaan samen aan de slag gedurende een uur.

Ø  Indien nodig wordt het stappenplan aangepast.

 

Ø  Afhankelijk van inhoud en vooruitgang volgen verdere afspraken van telkens een uur.

Ø  Wanneer de persoon er klaar voor is gaat hij alleen verder met het actieplan.

Ø  Hij kan desgewenst een nieuwe afspraak maken als hij dit nodig acht.

 

ØNa een paar weken wordt er opnieuw contact genomen voor een evaluatie en onderhoud.